@ 00:00 – Maximalt 50 personer. KIDSCLUB för alla 4-12 år (ingång till källaren mittemot gröna huset)

@ 00:00 – Maximalt 50 personer. KIDSCLUB för alla 4-12 år (ingång till källaren mittemot gröna huset)