Vi fortsätter vårt spännande bibelstudium som utgår ifrån boken Pinkoden till välsignelse som vår pastor Timo Lordhem har skrivit. Varje bibelstudium går igenom ett kapitel i boken med kommentarer och utlägg från författaren.