Välkommen på Gudstjänst med predikan, lovsång, bön och gemenskap. Aktiviteter finns för barn under Gudstjänsten.