Bön är kärnan i allt vi gör. Det är här idéer föds. Det är här vi uppfattar något om vad Gud säger och gör. Det är här vi ber för att saker ska hända/förändras/förvandlas. Vill man får man gärna vara med och fasta också. Vi avslutar med gemensam bön, alternativt böneskola, 18.30.

Tillsammans studerar vi vad Bibeln lär oss om bön och hur man kan be.