Bön är kärnan i allt vi gör. Det är här idéer föds. Det är här vi uppfattar något om vad Gud säger och gör. Det är här vi ber för att saker ska hända/förändras/förvandlas.

Tillsammans studerar vi vad Bibeln lär oss om bön och hur man kan be.