En gudstjänst med och för alla generationer på ett lite enklare sätt med drama, dans, sång och minipredikan. Gudstjänsten varar ca 60 minuter. Ingen Kidsclub denna söndag utan barnen är med på gudstjänsten. Lekhörna med högtalare finns i caféet för alla mindre barn med förälder. Efteråt har caféet öppet.