18/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen. Kyrkan är normalt sett öppen hela dagen på våra bön- och fastedagar från 10.00. Vi avslutar med gemensam bön på kvällen.

11/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen.

18/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen. Kyrkan är normalt sett öppen hela dagen på våra bön- och fastedagar från 10.00. Vi avslutar med gemensam bön på kvällen.

29/09/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan till allt vi gör i församlingen. Kom och gå som du önskar denna kväll. Vi vill bara vara i Guds närhet, och också tillsammans be för vissa böneämne.

18/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen. Kyrkan är normalt sett öppen hela dagen på våra bön- och fastedagar från 10.00. Vi avslutar med gemensam bön på kvällen.

11/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen.

18/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen. Kyrkan är normalt sett öppen hela dagen på våra bön- och fastedagar från 10.00. Vi avslutar med gemensam bön på kvällen.

11/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen.

18/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen. Kyrkan är normalt sett öppen hela dagen på våra bön- och fastedagar från 10.00. Vi avslutar med gemensam bön på kvällen.

11/08/2020 @ 00:00 – Bön är kärnan i allt vi gör i församlingen.