Vi har lanserat ett nytt nätverk på engelska som är under uppbyggnad: River of Life Network!

Allt som sker inom detta nätverk kommer vara enbart på engelska. Korskyrkan har många internationella kontakter, både i Sverige och utomlands. Detta nätverk är till för att nå längre än vad vi kan med enbart det svenska språket. 
Logga

Var tredje söndag har vi en gudstjänst helt på engelska. Det kommer även hända lite annat inom nätverket. Följ gärna vad som sker på Facebook och webben (kommer snart):

Facebook: River of Life Network

Hemsida: www.riveroflifenetwork.org (lanseras snart)