Bön och lovsång

Varje tisdag kväll finns möjlighet att få en stund med Jesus tillsammans med andra syskon i tron. Vi kommer tillsammans inför Gud och tar emot hans underbara kärlek och hjälp. Vi ber bla för vårt land, människorna i vår kommun och det som är relevant och aktuellt. Insprängt mellan böneämnen finns ibland lovsånger. I slutet av kvällen finns oftast en stund då man kan ta upp personliga böneämnen. Vi vill stå med varandra när livet kan vara svårt och utmanande. Alla är välkomna oavsett bakgrund och vår önskan är att du ska få uppleva och möta Gud tillsammans med oss!

December 2023

onsdag 6 december

17:00 – 19:00
Mötesplatsen

lördag 9 december

12:00 – 14:00
Jul i byn, kyrkorna tillsammans. Dans, sång etc.

söndag 10 december

16:00 – 18:00
Gudstjänst med Timo Lordhem

tisdag 12 december

18:30 – 19:30
Bön och nattvard

onsdag 13 december

17:00 – 19:00
Mötesplatsen