Samtal & Själavård

Behöver du någon att samtala med?

Vi finns här för dig!

Samtal & Själavård på kristen grund – för alla åldrar och olika typer av problem

EFS-kyrkan och Korskyrkan i Örkelljunga har ett gemensamt nätverk inom samtal och själavård som består av personer som vill lyssna på dig och din berättelse. Personerna som ingår i nätverket har olika bakgrund, erfarenhet och utbildning inom samtalsterapi och själavård men står bakom de gemensamma riktlinjer som församlingarna arbetat fram.

Alla samtal sker under tystnadsplikt. De första tre samtalen är kostnadsfria. Du väljer själv vad du vill prata om och du behöver inte vara troende. Platsen för samtalen kommer ni överens om tillsammans.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill få kontakt med någon i nätverket eller om du har frågor.

Skicka ett mail till följande adress: samtalochsjalavard@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar,

Gunilla Ludvigsson

Ann-Louise Håkansson