Hyr lokal

Lokal att hyra i Korskyrkan i Örkelljunga

Det går att hyra våra lokaler till en privat fest, ett föredrag eller liknande.

Lokaler att utnyttja (Entré och toaletter ingår alltid):
 Cafédelen, 400kr
 Den stora möteslokalen, 400kr
 Köket, 300kr
 Källaren (barn- och ungdomslokaler), 200kr

Observera att vi har drogfria miljöer och det är inte tillåtet att ha alkohol eller droger i våra lokaler.