Mötesplatsen

Vi ser och förstår att många människor kommer att få det ekonomiskt tufft denna vinter. Vi ser också att många människor upplever ofrivillig ensamhet.

Vi i Korskyrkan älskar människor och vi vill sträcka ut en hjälpande hand. Vi vill hjälpa där vi kan och finnas till kontinuerligt för den som har behov.

Därför kommer vi att bjuda på soppa och bröd varje onsdag 17.00-19.00 i Korskyrkans Café. Vi kommer i samband med detta dela ut några basvaror till den som behöver det. Det blir olika basvaror varje vecka beroende på vad vi har fått in.

Vi kallar denna hjälp för Korskyrkans Bashjälp!

Välkommen du också!

Vill man stötta denna satsning kan man ge ett bidrag till “Barmhärtighetskassan”. Den som vill är också välkommen att äta soppa och betala en liten slant för den. Gemenskap är viktig!

Mötesplatsen hette tidigare “Korskyrkans Bashjälp”.