Ge en gåva

Det finns möjlighet att ge en gåva till Korskyrkan och dess verksamhet.

 

Swish: 123 048 94 19

Bankgiro: 5028-3191

Kontanter kan ges i samband med gudstjänsterna.

 

När kollekt tas upp riktas ibland gåvorna till olika kassor inom kyrkans verksamhet. Du som givare kan välja att skänka till den utvalda kassan vid kollekt eller ge en egen riktad gåva. Nedan finns en lista på kyrkans olika kassor följt av förklaringar vad de används till.

Korskyrkan har olika kassor som du kan skänka till genom att märka gåvan med någon av följande rubriker:

  1. Församlingskassa 
  2. Tiondekassa
  3. Missionskassa
  4. Byggnadskassa
  5. Barmhärtighetskassa
  6. Ungdomskassa
  7. Barnkassa
  8. Media-/ teknik kassa
  9. Danskassa
  10. Julklappshjälen

Korskyrkans olika kassor och dess syfte/princip

 

Församlingskassan

Innefattar bland annat driften av kyrkan (fjärrvärme, el, vatten m.m.), inköp av material (såsom städmaterial, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial), IT-kostnader (hemsida, abonnemang), reseersättning (för t.ex. allmänna inköp), dekoration, mat till serveringar, tillstånd, inredning, möbler osv.

 

Tiondekassa

Denna kassa är avsedd till de andliga tjänsterna. I detta ingår löner och kostnader kring de som jobbar med den andliga tjänsten i församlingen såsom lön, skatt, arbetsgivaravgift, sjukersättning, livförsäkring och semesterersättning. Här ingår även arvoden för tillresande talare samt reseersättning/biljetter eller ev. hämtning/lämning av talare. Tiondet används även för fortbildning och reseersättning i samråd med styrelsen.

 

Missionskassa

Vårt missionsland är Israel och de gåvor som kommer in ges bland annat till vår stödförsamling i Jerusalem. Även omkostnader kring Israelkonferens med besök från Israel ingår i denna kassa.

 

Byggnadskassa

Denna kassa är avsedd för renovering och underhåll av fastigheten exkl. det Gröna Huset som är bredvid kyrkan som används som hyresrätt. I byggnadskassan ingår inköp av material till bygge och reseersättning i samband med detta.

 

Barmhärtighetskassa

Denna kassa används till kyrkans sociala hjälp utåt så som hjälp till behövande (t.ex. matkasse) eller kostnader i samband med utövande av barmhärtighetstjänst. Denna kassa kan också användas till blommor för uppmuntran, sjukhusbesök m.m. OBS! Vi ger aldrig ut kontanter!

 

Ungdomskassa

Används för kostnader i samband med ungdomsverksamheten så som inköp av fika, möbler, kostnader för aktiviteter eller utflykter m.m.

 

Barnkassa

Används för kostnader i samband med barnverksamheten som inköp av söndagsskolmaterial, fika, pysselmaterial m.m.

 

Media- och teknikkassa:

Gåvor riktade till detta ändamål används till inköp av teknisk utrustning som behövs vid LIVEsändningar, ljudupptagning, filmning och fotografering.

 

Danskassa

Denna kassa används för inköp av kläder, skor och rekvisita i samband med dansuppträdanden. Kassan används även vid reseersättningar i samband med uppträdanden utanför Korskyrkan.

Julklappshjälpen

Julklappshjälpen gåvor redovisas med hjälp av Korskyrkans kassörer genom en egen kassa. De pengar som skänks till denna kassa används oavkortat för att hjälpa socialt- och ekonomiskt utsatta i Örkelljunga.