Om oss

Församlingsledning

Timo Lordhem: Pastor med huvudansvar för församlingens lärofrågor, undervisning och inriktningen för församlingen.

Helena Lordhem: Organisationsansvarig för församlingens olika verksamhetsgrenar. Mentor och huvudansvarig för musik och sång.

 

Kristina Rehn: Assisterande pastor med huvudansvar för barnverksamheten, After School/ After Work, och grundläggande undervisning för människor nya i tron och/eller församlingen.

Vår vision med Korskyrkan

Det första är att vi vill vara en mötesplats mellan det vi kallar nuet och evigheten.

För oss innebär det att vi människor lever här och nu, men vi är inte kompletta för än vi får kontakt med det andliga och det eviga. O det tror vi att man kan få genom att Jesus är vägen, sanningen och livet som öppnar den andliga dimensionen för alla som vill.

Vi är en öppen kyrka för alla, oavsett vad man tror på. Vi gillar om du vill diskutera, fråga eller ha vägledning. Inget är tabubelagt att fråga eller ha åsikter om. Svaren vi ger däremot hämtar vi från Bibelns ord.