GDPR – Policy för behandling av personuppgifter (v. 2018/10)

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss i Korskyrkan i Örkelljunga är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna policy omfattar Korskyrkan i Örkelljunga med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Korskyrkan, Skogavägen 20, 286 31 Örkelljunga.

Korskyrkan i Örkelljunga värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Korskyrkan i Örkelljunga behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett event eller en kurs hos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Korskyrkan i Örkelljunga använder ofta bilder på hemsidan, i sociala medier och i tryckt material för att berätta i text, bild och filmsekvens om församlingens verksamhet. Som medlem i Korskyrkan i Örkelljunga tillfrågas man om samtycke till denna användning av media. Talare och andra medverkande har fått tillfälle att ge sitt samtycke. Icke medlemmar kan också komma att tillfrågas att ge sitt samtycke. Bilder och filmsekvenser sparas endast så länge de uppfyller sitt syfte och du kan när som helst upphäva ditt samtycke genom att kontakta oss.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Korskyrkan i Örkelljunga räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.