Bibelskola

Detta är endagskurser tillsammans med olika gästföreläsare. Vem som helst får vara med och fördjupa sig i ett ämne från bibeln. Alla kurser är fristående från varandra. Kursen är mellan 10:00-14:00 och frukost samt fika ingår i avgiften som alltid är 100 kronor.