Stefan Gustavsson från Apologia gästade Korskyrkan. Tillsammans med EFS i Örkelljunga hade han blivit inbjuden till oss för att tala om det känsliga ämnet HBTQIA+ och kristen tro.

På ett kärleksfullt och insiktsfullt sätt gick han igenom de vanligaste argumenten för olika frågeställningar inom ämnet både inom och utanför den kristna tron.

Från vetenskapliga källor och historiska tidslinjer fick åhörarna lära sig om hur synen på HBTQIA+ har förändrats genom åren. I slutet fick åhörarna ställa egna utmanande frågor till Stefan som bemötte dessa med goda förslag och argument.

Hör föresläsningen på vår youtubekanal: https://youtu.be/CcqyQ–0AWk