Höstterminen har börjat, mångas semestrar är slut och skolorna har börjat. Restriktionerna har lättat något och vi kan nu samlas fler till gudstjänst mm. Avstånd och handhygien är fortfarande otroligt viktigt. Vi kommer satsa lite extra på våra tisdagskvällar med Bön, Bibelläsning
Read More