Besök av Dennis Niziol

Besök av Dennis Niziol

Den bibelkunniga pastorn Dennis Niziol besökte oss och talade om att inta sin frihet i Kristus. Han hade också med sig en rolig karaktär som fick sjunga “Don’t worry – trust Jesus”. Predikan och bibelstudium blev helgens undervisning och...

Kvinnokonferens med Eva Windahl

Under den tidiga hösten höll Korskyrkan i Örkelljunga i en fullsatt kvinnokonferens med Eva Windahl. Över 80 kvinnor var med och inspirerades av Eva som delade erfarenheter från sin livsvandring med Gud. Med stark bön och lovsång rörde Gud vid många själar under denna...