Kvinnokonferens med Eva Windahl

Under den tidiga hösten höll Korskyrkan i Örkelljunga i en fullsatt kvinnokonferens med Eva Windahl. Över 80 kvinnor var med och inspirerades av Eva som delade erfarenheter från sin livsvandring med Gud. Med stark bön och lovsång rörde Gud vid många själar under denna...