Dan Johansson har släppt en ny bok

”Profetisk kronologi” är ett försök att ställa upp de olika profetiorna om ändens tid i den ordning som de kan tänkas gå i uppfyllelse. Det handlar inte om att skriva ut datum utan mer om att förstå ordningsföljden. Allt för att den troende skall inse vikten av att...